SOUTH ASIA INSIGHT

Insights into South Asia

สาวอัฟกันผู้ทรงอิทธิพลในโลกยุคใหม่

นิตยสาร Forbes ได้เผยรายชื่อ ผู้ทรงอิทธิพลในเอเชียที่อายุต่ำกว่า 30 ปี ประจำปี 2021 ภายใต้แคมเปญ ‘30 Under 30 Asia’ ปรากฏรายชื่อกลุ่มเด็กสาวชาวอัฟกานิสถาน ชื่อ Afghan Girls Robotic Team ที่ร่วมกันพัฒนาเครื่องช่วยหายใจที่มีน้ำหนักเบา […]

พ่อค้าจากคาบูล

คาบูลิวาลลา หรือ พ่อค้าจากคาบูล เป็นเรื่องสั้นคุรุเทพ รพินทรนาถ ฐากูรเขียนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1892 เรื่องสั้นที่เล่าเรื่องมิตรภาพระหว่างพ่อค้าชาวปาทานและเด็กหญิงชาวบังกาลีเรื่องนี้อยู่ในดวงใจของผู้อ่านทั่วโลกมานานนับร้อยปี จากเรื่องราวน้ำใจเล็กน้อยๆ และความเอื้ออารีของผู้คนในห้วงเวลาขัดสนเมตตากรุณานั้นจะมีพลังส่งผลต่อจิตใจ และเป็นความงดงามที่จะคงอยู่ไปนานแสนนาน โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ต้องการพลังสว่างจากเรื่องสั้นเรื่องนี้มากกว่ายุคไหนๆ เช่นนี้

Tribhanga : มาตรฐานความเป็นแม่ ความบิดเบี้ยว และทางเลือก

เมื่อพูดถึง ‘ความเป็นแม่’ มักตามมาด้วยภาระหน้าที่ที่ถูกคาดหวัง ด้วยคุณสมบัติอันเพียบพร้อมทั้งการดูแลบ้านเรือนไปพร้อมกับทำงานนอกบ้าน ดังนั้น จริงหรือที่ว่าสังคมกำลังเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้มีชีวิตอิสระมากขึ้น หรือแท้จริงแล้วสังคมกำลังบีบให้ผู้หญิงทุกคนต้องเป็นองค์พระแม่ที่มีหลายกร ผู้สามารถกำกอบภาระหน้าที่มากมายไว้ในคนๆ เดียว

Stories by Rabindranath Tagore : การศึกษา ติดปีกปัญญาให้ผู้หญิง

เรื่องสั้นของรพินทรนาถแม้จะเขียนเมื่อ 150 ปีก่อน แต่ยังคงสามารถเชื่อมผู้คนด้วยเรื่องเล่าผ่านมุมมองเชิงสังคม วัฒนธรรม และการเมือง โดยเฉพาะประเด็นของผู้หญิงภายใต้การกดทับของสังคมปิตาธิปไตย

ABOUT US

SOUTH ASIA INSIGHT

INSIGHTS INTO SOUTH ASIA NEWS COVERING ISSUES ACROSS SOUTH ASIAN​

SOUTH ASIA INSIGHT คือ พื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้
ได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ ศรีลังกา และมัลดีฟส์
โดยนำเสนอแง่มุมต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง ศิลปะและวัฒนธรรม
ดำเนินการภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเอเชียใต้ศึกษา” (Developing Expertise in South Asian Studies)
เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้

Partners