SOUTH ASIA INSIGHT

Insights into South Asia

Mohan’s Bookshop

ร้าน Mohan’s Bookshop แสงแห่งวรรณกรรม และพื้นแห่งทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านหนังสือไปยังผู้คนที่กระหายอยากรู้อยากอ่าน แห่งเมืองโกลกาตา

ความฝันของสุลตาน่า (Sultana’s Dream)

ความฝันของสุลตาน่า ของ โรเกญา สาขาวัต โฮเซน  หรือที่รู้จักกันในนาม เบกัม โรเกญา พยายามฉายภาพอนาคตของวิทยาศาสตร์และสังคมอุดมคติในโลกที่เพศหญิงมีอำนาจที่จะกำหนดความเป็นไปของโลก ที่แตกต่างจากโลกของวิทยาศาสตร์ที่เพศชายเป็นหัวเรือและคัดหางเสือ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา และชี้ชวนให้เราคิดถึงโลกทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้หากเราเปลี่ยนมุมมองและคุณลักษณะของคนที่มาเป็นผู้นำ

Raja, Rasoi Aur Anya Kahaniyaan: ครัวเก็บสำรับความลับ (1)

You Are What You Eat แม้จะเป็นประโยคสั้นๆ แต่ใจความกลับสามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพสังคมมนุษยชาติ การอพยพย้ายถิ่นอันเชื่อมโยงถึงกัน นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ต่างๆ ดังนั้น วัฒนธรรมการกินจึงไม่เพียงแต่สะท้อนตัวตนของคนในปัจจุบัน หากแต่ยังเป็นรากฐานที่เชื่อมโยงเราเข้ากับประวัติศาสตร์ของเราได้อย่างดี

สาวอัฟกันผู้ทรงอิทธิพลในโลกยุคใหม่

นิตยสาร Forbes ได้เผยรายชื่อ ผู้ทรงอิทธิพลในเอเชียที่อายุต่ำกว่า 30 ปี ประจำปี 2021 ภายใต้แคมเปญ ‘30 Under 30 Asia’ ปรากฏรายชื่อกลุ่มเด็กสาวชาวอัฟกานิสถาน ชื่อ Afghan Girls Robotic Team ที่ร่วมกันพัฒนาเครื่องช่วยหายใจที่มีน้ำหนักเบา […]

ABOUT US

SOUTH ASIA INSIGHT

INSIGHTS INTO SOUTH ASIA NEWS COVERING ISSUES ACROSS SOUTH ASIAN​

SOUTH ASIA INSIGHT คือ พื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้
ได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ ศรีลังกา และมัลดีฟส์
โดยนำเสนอแง่มุมต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง ศิลปะและวัฒนธรรม
ดำเนินการภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเอเชียใต้ศึกษา” (Developing Expertise in South Asian Studies)
เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้

Partners