SOUTH ASIA INSIGHT

Insights into South Asia

Bombay Begums: ความรัก นอกใจ ในใจ ต้องห้าม ต้องทำ

เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก ทั้งบทบาทกับหน้าที่ในบ้านและนอกบ้านที่ต้องแบกรับ ผู้หญิงต้องเล่นเกมต่อรองอำนาจ ชิงไหวชิงพริบตลอดเวลา ทั้งกับผู้หญิงด้วยกันเอง และสังคมปิตาธิปไตย จะเป็นอย่างไรหากพวกเธอพร้อมใจกันลุกขึ้นมาปลดแอกตัวเอง เพื่อให้พวกเธอได้เบ่งบานในระหว่างทางอันขรุขระของชีวิตและความรักอีกครั้ง

ฝัน ชาติ และคริกเก็ต

คริกเก็ตมีฐานะเป็นกีฬาประจำชาติของอินเดีย ที่ถูกเผยแพร่โดยประเทศเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษ เพื่อหวังหล่อหลอมชนกลุ่มต่างๆ ที่ขัดแย้งในอินเดียเข้าด้วยกัน แต่แล้วคริกเก็ตนี้เองได้กลายเป็นภาพการแข่งขันเพื่อต่อกรเพื่อเอาชนะเจ้าอาณานิคมเสียเอง คริกเก็ตจึงมีความหมายและความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอินเดียที่แฝงไปด้วยความหมายของความเป็นชาตินิยมอย่างชัดเจน

The White Tiger : เสือขาวในกรงไก่

The White Tiger สะท้อนให้เห็นภาพความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย ประเทศที่ภาคภูมิใจกับการเป็น ‘ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก’ ผู้คนโดยเฉพาะคนชั้นล่างต้องถูกกดขี่จากระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง

Hotel Mumbai : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอินเดียและปากีสถาน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ได้เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งใหญ่ขึ้นในนครมุมไบ ประเทศอินเดีย หรือเรียกสั้นๆ ว่า 26/11 เรื่องราวจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกหยิบมาถ่ายทอดเป็นภาพยนต์ บทความโดย วิทวัส ดีเมฆ นิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรชิ้นนี้ จึงอยากชวนไปสำรวจ ความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ความเหลื่อมล้ำ รวมทั้ง […]

ABOUT US

SOUTH ASIA INSIGHT

INSIGHTS INTO SOUTH ASIA NEWS COVERING ISSUES ACROSS SOUTH ASIAN​

SOUTH ASIA INSIGHT คือ พื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้
ได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ ศรีลังกา และมัลดีฟส์
โดยนำเสนอแง่มุมต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง ศิลปะและวัฒนธรรม
ดำเนินการภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเอเชียใต้ศึกษา” (Developing Expertise in South Asian Studies)
เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้

Partners