SOUTH ASIA INSIGHT

Insights into South Asia

“The Kite Runner” รู้จักอัฟกานิสถานผ่านโลกของวรรณกรรม (ตอน 1)

สำรวจเนื้อแท้ของอัฟกานิสถานมีหน้าตาอย่างไร? ผ่านเรื่องเล่าวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลเรื่องหนึ่งของยุคสมัย “The Kite Runner” หรือ “เด็กเก็บว่าว”

Once Again : เพียงครั้งหนึ่ง

เมื่อพูดภาพยนตร์รักโรแมนติก หรือภาพยนตร์แนว “Coming of Age” ส่วนมากชวนให้นึกถึง ความรักของคนวัยหนุ่มสาวก่อนเสมอ ต่างจากวัยกลางคนที่เรื่องราวความรักดูเป็นเรื่องไกลตัว เป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างควรจะลงตัวและมั่นคงที่สุด แต่แท้จริงแล้ววัยผู้ใหญ่ก็เจ็บปวดไม่แพ้กัน เฉกเช่นชีวิตของ‘ธารา’ และ ‘อัมมาร์’ ในภาพยนตร์เรื่อง Once Again

Umrika ขอบฟ้าที่ไม่เคยมองเห็น

Umrika ภาพยนตร์รางวัล Audience Award จากเทศกาล Sundance ปีค.ศ. 2015 สะท้อนเรื่องราวเบื้องหลังแรงผลักดันของแรงงานอพยพชาวอินเดียที่ไปแสวงหาโอกาสในแผ่นดินอเมริกา ช่วงยุค 1970-1980 ผ่านมุมมองของชายหนุ่มในหมู่บ้านห่างไกล

อับดุล ฆอฟฟัร ฃ่าน และขบวนการอหิงสาอิสลาม

เมื่อนึกถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของอินเดีย พวกเราโดยส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงมหาตมาคานธีก่อนเป็นลำดับแรก หากแต่ยังมีบุรุษร่างใหญ่ที่มักจะยืนเคียงข้างท่านมหาตมา นานว่า ฃ่าน อับดุล ฆอฟฟัร ฃ่านได้รับการขนานนามว่า ผู้ที่ได้ชื่อว่า “คานทีแห่งจังหวัดพรมแดน” และ “ราชาแห่งฃ่าน หรือ บาดชาห์ฃ่าน” จากความรักในสัจจะและอุดมการณ์ที่จะสร้างสังคมอันสันติและยุติธรรมที่พวกเขามีร่วมกัน

ABOUT US

SOUTH ASIA INSIGHT

INSIGHTS INTO SOUTH ASIA NEWS COVERING ISSUES ACROSS SOUTH ASIAN​

SOUTH ASIA INSIGHT คือ พื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้
ได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ ศรีลังกา และมัลดีฟส์
โดยนำเสนอแง่มุมต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง ศิลปะและวัฒนธรรม
ดำเนินการภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเอเชียใต้ศึกษา” (Developing Expertise in South Asian Studies)
เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้

Partners