อินเดียประกาศตัดงบประมาณช่วยเหลือเนปาล

ในปีงบประมาณ 2563 – 2564 รัฐบาลอินเดียประกาศอนุมัติเงินช่วยเหลือเนปาล 8 พันล้านรูปี (3.4 พันล้านบาท) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562 – 2563 แล้ว ถือได้ว่าลดลงจากปีก่อนถึง 33% จากที่อินเดียเคยอนุมัติให้เงินช่วยเหลือเนปาลถึง 1.2 หมื่นล้านรูปี (5.2 พันล้านบาท)

นาง Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดีย ได้รายงานว่า ในปี 2563 – 2564 รัฐบาลอินเดียได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านกว่า 5 หมื่นล้านรูปี (2.18 หมื่นล้านบาท) รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมงบประมาณช่วยเหลือทั้งหมดราว 6.9 หมื่นล้านรูปี (3 หมื่นล้านบาท)

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่เนปาลได้รับเงินช่วยเหลือจากอินเดีย (ล้านบาท)
2561 – 2562 จำนวน 3.2 ล้านบาท
2562 - 2563 จำนวน 4.57 ล้านบาท
2562 - 2563 (ปรับแก้ใหม่) จำนวน 5.23 ล้านบาท
2563 - 2564 จำนวน 3.49 ล้านบาท

SourceMinistry of External Affairs, India

เหตุผลที่ทำให้อินเดียต้องปรับลดงบประมาณช่วยเหลือประเทศต่างๆ นั้นเนื่องจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่หดตัว ทำให้รายได้ของประเทศมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย แม้ว่าในปีงบประมาณ 2563 – 2564 งบประมาณเงินช่วยเหลือจะลดลงไปกว่า 560 ล้านรูปี (244 ล้านบาท) แต่ภูฏาน ก็ยังถือเป็นประเทศที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากอินเดียมากที่สุดถึง 2.88 หมื่นล้านรูปี (1.25 หมื่นล้านบาท) ตามมาด้วยมอริเชียส 1.02 หมื่นล้านรูปี (4.46 พันล้านบาท) อัฟกานิสถานอีกกว่า 4 พันล้านรูปี (1.74 พันล้านบาท) ในขณะที่มัลดีฟส์และพม่าได้รับการช่วยเหลือประเทศละ 3 พันล้านรูปี (1.3 พันล้านบาท) บังกลาเทศและศรีลังกาประเทศละ 2 พันล้านรูปี (871 ล้านบาท) และมองโกเลียอีกกว่า 20 ล้านรูปี (8.7 ล้านบาท) เนปาลจึงป็นประเทศที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากอินเดียมากที่สุดเป็นอับดับ 3 รองจากภูฏาน และมอริเชียส

ที่มา: The Himalaya Times. Online https://thehimalayantimes.com/business/indiacutsnepalsaidby33percent

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *