เมืองบาริก็อต (Barekot) ประเทศเนปาล กำลังต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติทางด้านอาหาร

เมืองบาริก็อต (Barekot) ในอำเภอชาชาร์ก็อต (Jajarkot) เขตการ์นาลี (Karnali Anchal) ประเทศเนปาลกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติทางด้านอาหาร เกิดจากปัญหาทางด้านการขนส่งข้าวที่เมืองได้รับจัดสรรโดยรัฐ จากโกดังเก็บข้าวของ Nayakdanda-based Nepal Food Corporation ประกอบกับพื้นที่ของเมืองเป็นพื้นที่สูงและแห้งแล้งจึงทำให้ชาวบ้านไม่สามารถผลิตพืชผลเพื่อเก็บไว้กินได้เอง รวมเมืองยังตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเส้นทางที่ยากลำบาก ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก การขนส่งส่วนใหญ่ต้องใช้ล่อและม้าเป็นหลัก นาย Man Bahadur Khadka ตัวแทนของ NB Builders ผู้ได้รับมอบหมาให้ดูแลการขนส่งข้าวได้กล่าวว่า “ครั้งล่าสุดที่เขาได้รับการข้าวจากโกดังเพียง 454,000 กิโลกรัม เมื่อกลางเดือนธันวาคม แต่ก็ใช้เลี้ยงปากท้องคนได้ไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น” จากสถานการณ์ข้าวขาดแคลนนี้ ทำให้ชาวบ้านจำเป็นต้องซื้อข้าวจากตลาดท้องถิ่นในราคาที่สูงขึ้นเป็นเท่าตัว จึงมีเพียงคนที่มีฐานะดีที่สามารถซื้อข้าวจากตลาดนั้นได้ได้  ส่วนคนจนต้องเผชิญหน้ากับภาวะอดอยากและหิวโหย แต่สุดท้ายนาย Khadka ย้ำว่าจะพยายามจัดส่งข้าวให้ได้ภายใน 1 เดือน ที่มา : The Himalayan Times, Barekot facing food crisis. Online https://thehimalayantimes.com/nepal/barekot-facing-food-crisis/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *